ARCHITECTURE

Hong Kong Baptist Hospital Block E, Hong Kong
SK Yee Healthy Life Centre, Hong Kong
Maggie’s Cancer Caring Centre, Hong Kong
The Tanner Hill, Hong Kong
Harmony Place, Hong Kong
HKSH Eastern Medical Centre: Tsao Yin Kai Block, Hong Kong
Hong Kong Sanatorium & Hospital Extension Phase 3A & Phase 4, Hong Kong