Job Title Location
高级建筑师 Shanghai
室内设计师 Shanghai
建筑师 Shanghai
助理建筑师 Shanghai
建筑图设计员 / 绘图员 Shanghai
行政助理 Shanghai